info@virtualitica.com

+36 20 421 9105

+36 30 559 9133

Győr, Magyarország

0 votes, 0 avg
Created by Lőrincz Balázs
virtualitica-logo-black

Az alábbi kérdések arra szolgálnak, hogy felmérd az Abaqus végeselemes modellezéssel kapcsolatos tudásod! Külön köszönet bizonyos kérdésekért Robert Hurlstonnak és csapatának!

1 / 30

Egy madár repülőgépnek ütközését szeretnénk modellezni egy explicit analízissel. Melyik módszer a legalkalmasabb a madár modellezésére?

2 / 30

A szimmetriák kihasználása rendkívül fontos a végeselemes modellezésnél. De mikor alkalmazhatunk szimmetria peremfeltételt?

3 / 30

Shell elemek sok esetben hatékony modellezést tesznek lehetővé. Mi történhet az alábbiak közül, ha rosszul állítjuk be az elem normálisát?

4 / 30

Abaqusban több algoritmus is szolgál kontaktok leképezésére. Alapesetben melyik diszkretizációs eljárás ad pontosabb eredményeket a kontaktnyomásra vonatkoztatva?

5 / 30

Fully-integreted elemek ugyan nem szenvedhetnek hourglass viselkedéstől, de "locking" jellegű viselkedés szóba jöhet. Ha a nyomófeszültség sakktábla szerű eloszlást mutat, azaz az értéke jelentősen változik az egyik integrációs ponttól a másikig, akkor milyen típusú viselkedésre gyanakodjunk?

6 / 30

Elsőrendű hexa elemek alkalmazásával rendkívüli számítási idő csökkentést érhetünk el. Milyen viselkedés elkerülésére kell azonban figyelnünk ilyen elemek használata esetén?

7 / 30

Egy vékonyfalú belső nyomással terhelt tartályt akarunk modellezni, hogy meghatározzuk a biztonságos üzemi nyomást. Milyen típusú elem alkalmas leginkább a jelenség modellezésére?

8 / 30

Az elemek ellenőrzése a szimuláció futtatása előtt elengedhetetlen. Az alábbiak közül melyik minőségi kritérium vonatkozhat csak quad elemekre?

9 / 30

A mértékegységek helyes megadása rendkívül fontos. Képzeljük el, hogy egy modál analízis futtatásánál a sűrűséget véletlenül g/mm^3-ben adtuk meg t/mm^3 helyett az input fájlban. Mi történik a sajátfrekvenciákkal az analízis lefuttatása után?

10 / 30

FEM szimuláció előkészítése során a CAD modelleket kis elemekre, úgynevezett "háló"-ra bontjuk. Melyik az a formula az alábbiak közül, amely leírja az alapvető statikus egyensúlyt?

11 / 30

Végeselem modellezésénél az első lépés a diszkretizálás. De mit értünk diszkretizálás alatt?

12 / 30

Nem mindig kell mindent 3D-ben kimodellezni. Sok esetben alkalmazhatunk TRUSS elemeket, amelyek lehetővé teszik nagy rúdszerkezetek egyszerű és költséghatékony modellezését. Milyen típusú terheléseket tudnak ezek a típusú elemek kezelni?

13 / 30

Egy több alkatrészből álló kontaktokkal csatlakozó modellel quasi-static analízist futtatunk. Melyik stratégiával tudjuk csökkenteni a futási időt?

14 / 30

A szimulációs idő minimalizálása a szimulációs mérnök egyik legfontosabb feladata. Ha egy EXPLICIT, DYNAMIC analízist futtatunk az alábbi paraméterek közül melyik befolyásolja a stabil idő-inkremens hosszát?

15 / 30

Milyen mértékegységben kell megadnunk a sűrűséget, ha a hosszúság [mm]-ben az idő [s]-ban az erő pedig [N]-ban szerepel a mértékegységrendszerünkben?

16 / 30

Egy intercoolerben szeretnénk vizsgálni a hőmérséklet változás során fellépő igénybevételeket, feszültségeket. CFD analízis eredményei már rendelkezésre állnak. Az alkatrész egy anyagból készül, a kontaktok elhanyagolhatóak. Melyik analízis típus lehet a legalkalmasabb a hőfeszültségek kiértékelésére?

17 / 30

Fontos, hogy konzisztens mértékegységrendszert használjunk, mivel az Abaqus mértékegység független megoldó. Az alábbiak közül, mely mennyiségek megadása határozza meg teljesértékűen a mértékegységrendszert?

18 / 30

Az Abaqus több végeselem megoldóhoz hasonlóan nagy pontossággal tud megoldani nemlineáris problémákat. Az alábbiak közül melyik módszertan alkalmas a nemlineáris viselkedés inkrementális leképezésére?

19 / 30

A gumi közel összenyomhatatlan anyag. Melyik a legalkalmasabb elem Abaqus-ban a gumi hiperelasztikus viselkedésének modellezésére?

20 / 30

Az Abaqus több különböző elemtípust kínál, mechanikai, hőtani, elektronikai és akusztikai viselkedés leképezéséhez. Az alábbi elemtípusok közül melyik alkalmas egy nem-kapcsolt állandósult állapotú hőtani szimuláció futtatásához?

21 / 30

Végeselem analízisben több tényező is nemlinearításokhoz vezethez. Az alábbiak közül mi nem okoz nemlineáris viselkedést?

22 / 30

A tetra elemek rendkívül jól használhatóak komplex geometriák modellezésére. De körültekintően kell őket használni. Melyik típusú tetra elem vezethet túlságosan merev viselkedéshez?

23 / 30

Létfontosságú, hogy a hálófüggetlenség meglegyen a végeselem analízisekben. Ha az ábrán látható esetben a bekerezett pontban lévő éles sarokban kell kiértékelni a feszültségeket, hány hálófüggetlenségi iterációt érdemes csinálni?

24 / 30

Ne minden esetben érdemes statikus analízist implicit megoldó segítségével futtatni. Az alábbiak közül melyik mennyiség elhanyagolásával feltételezhetünk quasi-statikus körülményeket egy explicit analízis során?

25 / 30

Síkbeli frame elemek (pl.: FRAME2D Abaqusban) kombinálják a mechanikai viselkedését a TRUSS és BEAM elemeknek. Melyek az aktív szabadságfokai egy X-Y síkban lévő FRAME2D elem nodejának?

26 / 30

Mindig igyekeznünk kell egyszerűsíteni és idealizálni a fizikai jelenségeket, hogy effektíven le tudjuk képezni őket végeselemes analízisban. Mely esetben alkalmazható az alábbiak közül 2D plane stress elem?

27 / 30

Egy hosszú gát egy szeletét modellezzük X-Y síkban. Melyik megközelítés alkalmazható a modellezéshez?

28 / 30

A kontakt stabilizáció egy jó módszer lehet a magasan nemlineáris modellek konvergenciáinak elősegítésére. Alapbeállítás mellett hol lehet elfogadni a stabilizációval rendelkező modellek eredményeit?

29 / 30

Implicit analízis során a megoldó meghatározza az ismeretlen elmozdulásokat mátrix invertálás segítségével. Melyik körülmény esetén nem célszerű implicit analízist alkalmazni?

30 / 30

A végeselem háló másodrendűvé konvertálása alapvetően pontosabb eredményekhez vezet, viszont lassabb futást eredményez. Hányszorosan nagyobb egy másodrendű tetra elemes modell mint egy elsőrendű elemekből álló?

 

Your score is

The average score is 62%

0%