info@virtualitica.com

+36 20 421 9105

+36 30 559 9133

Győr, Magyarország

0 votes, 0 avg
Created by Lőrincz Balázs
virtualitica-logo-black

Az alábbi kérdések arra szolgálnak, hogy felmérd az Abaqus végeselemes modellezéssel kapcsolatos tudásod! Külön köszönet bizonyos kérdésekért Robert Hurlstonnak és csapatának!

1 / 30

Elsőrendű hexa elemek alkalmazásával rendkívüli számítási idő csökkentést érhetünk el. Milyen viselkedés elkerülésére kell azonban figyelnünk ilyen elemek használata esetén?

2 / 30

Egy madár repülőgépnek ütközését szeretnénk modellezni egy explicit analízissel. Melyik módszer a legalkalmasabb a madár modellezésére?

3 / 30

A szimulációs idő minimalizálása a szimulációs mérnök egyik legfontosabb feladata. Ha egy EXPLICIT, DYNAMIC analízist futtatunk az alábbi paraméterek közül melyik befolyásolja a stabil idő-inkremens hosszát?

4 / 30

Abaqusban több algoritmus is szolgál kontaktok leképezésére. Alapesetben melyik diszkretizációs eljárás ad pontosabb eredményeket a kontaktnyomásra vonatkoztatva?

5 / 30

Síkbeli frame elemek (pl.: FRAME2D Abaqusban) kombinálják a mechanikai viselkedését a TRUSS és BEAM elemeknek. Melyek az aktív szabadságfokai egy X-Y síkban lévő FRAME2D elem nodejának?

6 / 30

Az elemek ellenőrzése a szimuláció futtatása előtt elengedhetetlen. Az alábbiak közül melyik minőségi kritérium vonatkozhat csak quad elemekre?

7 / 30

Milyen mértékegységben kell megadnunk a sűrűséget, ha a hosszúság [mm]-ben az idő [s]-ban az erő pedig [N]-ban szerepel a mértékegységrendszerünkben?

8 / 30

A gumi közel összenyomhatatlan anyag. Melyik a legalkalmasabb elem Abaqus-ban a gumi hiperelasztikus viselkedésének modellezésére?

9 / 30

A végeselem háló másodrendűvé konvertálása alapvetően pontosabb eredményekhez vezet, viszont lassabb futást eredményez. Hányszorosan nagyobb egy másodrendű tetra elemes modell mint egy elsőrendű elemekből álló?

 

10 / 30

Végeselem analízisben több tényező is nemlinearításokhoz vezethez. Az alábbiak közül mi nem okoz nemlineáris viselkedést?

11 / 30

FEM szimuláció előkészítése során a CAD modelleket kis elemekre, úgynevezett "háló"-ra bontjuk. Melyik az a formula az alábbiak közül, amely leírja az alapvető statikus egyensúlyt?

12 / 30

A kontakt stabilizáció egy jó módszer lehet a magasan nemlineáris modellek konvergenciáinak elősegítésére. Alapbeállítás mellett hol lehet elfogadni a stabilizációval rendelkező modellek eredményeit?

13 / 30

A mértékegységek helyes megadása rendkívül fontos. Képzeljük el, hogy egy modál analízis futtatásánál a sűrűséget véletlenül g/mm^3-ben adtuk meg t/mm^3 helyett az input fájlban. Mi történik a sajátfrekvenciákkal az analízis lefuttatása után?

14 / 30

Fully-integreted elemek ugyan nem szenvedhetnek hourglass viselkedéstől, de "locking" jellegű viselkedés szóba jöhet. Ha a nyomófeszültség sakktábla szerű eloszlást mutat, azaz az értéke jelentősen változik az egyik integrációs ponttól a másikig, akkor milyen típusú viselkedésre gyanakodjunk?

15 / 30

Létfontosságú, hogy a hálófüggetlenség meglegyen a végeselem analízisekben. Ha az ábrán látható esetben a bekerezett pontban lévő éles sarokban kell kiértékelni a feszültségeket, hány hálófüggetlenségi iterációt érdemes csinálni?

16 / 30

Egy hosszú gát egy szeletét modellezzük X-Y síkban. Melyik megközelítés alkalmazható a modellezéshez?

17 / 30

Shell elemek sok esetben hatékony modellezést tesznek lehetővé. Mi történhet az alábbiak közül, ha rosszul állítjuk be az elem normálisát?

18 / 30

Az Abaqus több különböző elemtípust kínál, mechanikai, hőtani, elektronikai és akusztikai viselkedés leképezéséhez. Az alábbi elemtípusok közül melyik alkalmas egy nem-kapcsolt állandósult állapotú hőtani szimuláció futtatásához?

19 / 30

Egy intercoolerben szeretnénk vizsgálni a hőmérséklet változás során fellépő igénybevételeket, feszültségeket. CFD analízis eredményei már rendelkezésre állnak. Az alkatrész egy anyagból készül, a kontaktok elhanyagolhatóak. Melyik analízis típus lehet a legalkalmasabb a hőfeszültségek kiértékelésére?

20 / 30

Az Abaqus több végeselem megoldóhoz hasonlóan nagy pontossággal tud megoldani nemlineáris problémákat. Az alábbiak közül melyik módszertan alkalmas a nemlineáris viselkedés inkrementális leképezésére?

21 / 30

Egy vékonyfalú belső nyomással terhelt tartályt akarunk modellezni, hogy meghatározzuk a biztonságos üzemi nyomást. Milyen típusú elem alkalmas leginkább a jelenség modellezésére?

22 / 30

Implicit analízis során a megoldó meghatározza az ismeretlen elmozdulásokat mátrix invertálás segítségével. Melyik körülmény esetén nem célszerű implicit analízist alkalmazni?

23 / 30

A szimmetriák kihasználása rendkívül fontos a végeselemes modellezésnél. De mikor alkalmazhatunk szimmetria peremfeltételt?

24 / 30

Végeselem modellezésénél az első lépés a diszkretizálás. De mit értünk diszkretizálás alatt?

25 / 30

Mindig igyekeznünk kell egyszerűsíteni és idealizálni a fizikai jelenségeket, hogy effektíven le tudjuk képezni őket végeselemes analízisban. Mely esetben alkalmazható az alábbiak közül 2D plane stress elem?

26 / 30

Nem mindig kell mindent 3D-ben kimodellezni. Sok esetben alkalmazhatunk TRUSS elemeket, amelyek lehetővé teszik nagy rúdszerkezetek egyszerű és költséghatékony modellezését. Milyen típusú terheléseket tudnak ezek a típusú elemek kezelni?

27 / 30

Fontos, hogy konzisztens mértékegységrendszert használjunk, mivel az Abaqus mértékegység független megoldó. Az alábbiak közül, mely mennyiségek megadása határozza meg teljesértékűen a mértékegységrendszert?

28 / 30

Ne minden esetben érdemes statikus analízist implicit megoldó segítségével futtatni. Az alábbiak közül melyik mennyiség elhanyagolásával feltételezhetünk quasi-statikus körülményeket egy explicit analízis során?

29 / 30

A tetra elemek rendkívül jól használhatóak komplex geometriák modellezésére. De körültekintően kell őket használni. Melyik típusú tetra elem vezethet túlságosan merev viselkedéshez?

30 / 30

Egy több alkatrészből álló kontaktokkal csatlakozó modellel quasi-static analízist futtatunk. Melyik stratégiával tudjuk csökkenteni a futási időt?

Your score is

The average score is 58%

0%